Un Clima Subtropical al Mediterrani

L’aigua, una font de vida.

Al jaciment del Camp dels Ninots s’han recuperat múltiples evidències de vegetació. Aquest fet permet als investigadors obtenir dades clau per coneixer el clima i el paisatge d’aquest entorn, com també per entendre les dinàmiques climàtiques que van tenir lloc en el passat. Cronològicament te una importància especial, ja que és un dels pocs jaciments que poden explicar amb detall la transició que es va produir a finals del pliocè, d’un clima típicament subtropical a l’actual clima mediterrani.

Les restes paleobotàniques que apareixen al jaciment es poden classificar en dos grans grups: d’una banda, les que es veuen a simple vista (macrorestes) i, de l’altra, les microscòpies (microrestes). Les macrorestes vegetals són molt abundants i, sovint, apareixen formant grans acomulacions. Corresponen a empremtes (negatius) de determinades restes vegetals (fulles, troncs, tiges, llavors, fruits, etc) que s’han conservat a les lulites verdes del fons del llac, malgrat que la part orgànica hagi desaparegut. Les microrestes, en canvi, corresponen a elements orgànics (pòl.lens, espores, microalgues, etc. ) que s’han conservat en els sediments però que requereixen tècniques fisicoquímiques, realitzades al laboratori, per poder ser identificades i estudiades. Les microrestes són especialment interessants perquè no només proporcionen informació sobre la cobertura vegetal de l’entorn immediat al llac, sinó també de la regió.

934206.jpg_gde
Es repren l’excavació al jaciment del Camp dels Ninots (GironaNoticies.com)

Aquest conjunt d’arbres i de plantes que s’han identificat indiques que el paisatge vegetal del Camp dels Ninots era de tipus subtropical, amb unes condicions mediambientals de temperatures suaus al llarg de l’any ( uns 5ºC superiors a les d’avui i per sobre dels -2ºC) i una humitat més o menys constant, amb un total de precipitacions abundant ( de 900 a 2000 mil.lilitres anuals i en alguns casos podien arribar als 6000 mil.lilitres). La formació forestal es va veure afavorida, a més, per la presència de boires, que incrementaven el total de precipitacions i contribuïen a la suavitat de les temperatures, la qual cosa propiciava l’existència d’arbres de 25 metres d’alçària ( de vegades fins i tot arribaven als 40 metres), com és el cas de les espècies que integren la laurisilva.

El Tapir del Camp dels Ninots
El Tapir del Camp dels Ninots