Un jaciment dins un volcà

El municipi de Caldes de Malavella es localitza a la depressió de la Selva, la qual està emmarcada per un conjunt de fosses tectòniques, fruit de l’enfosament de l’escorça terrestre, situades entre la serralada Prelitoral i la Litoral. Aquestes fosses es van formar durant l’etapa distensiva, que es va iniciar a principis del neogen (fa 23 milions d’anys), i formen part d’un conjunt de fosses tectòniques de direcció nord-est – sud-oest que van des del mar del Nord fins a la zona d’Almeria. Aquesta etapa distensiva es caracteritza per la tensió de l’escorça terrestre exerceix en el continent eurasiàtic, la qual fa que cadascun dels seus extrems empenyi en direcció contrària a l’altre i es generin tota una sèrie d’enfonsaments i de falles. S’associen amb aquesta fase el seguit d’episodis eruptius que es van produir en els edificis volcànics de l’Empordà (fa entre 14 i 6 milions d’anys), de la Selva (fa entre 7 i 2 milions d’anys) i de la Garrotxa (fa entre 700.000 i menys de 10.000 anys), els quals són tots clars exemples de l’activitat volcànica que hi havia en el territori.

forest-lake-2751983_1920
Com creieu que podria ser el Camp dels Ninots fa 10 milions d’anys?